Brakkemontering


Brakkemontering med to kraner

brakkeloft

Noen oppdrag krever at man kan komme med kreative og sikre løsninger for å gjennomføre jobben.

i dette tilfellet ble det benyttet to karnbiler for montering av brakkerigg grunnet vanskelig framkommelighet og karftledning like ved.