Spesial oppdrag innen kran og transport


Det er ikke alltid at tradisjonelle løsninger er hensiksmessig for å få utført oppdragene på.

I enkelte situasjoner har vi måtte komme opp med kreative løsninger og fått godskjente tilatelser for å kunne løse og gjennomføre oppdrag på enklere og sikrere måte.

Derfor er vårt motto: ingen oppdrag for vanskelig, ingen oppgave for stor.

 

heliteam-01Helikopter løft for HeliTeam AS

Nok et litt uvanlig oppdrag. Rotorene ble demontert og helikoptret til HeliTeam løftet og transport.

 

 

 

personlift-kranbilPersonlift på kran

pga. vanskelig tereng tett inntil boligområdet ble det gitt godskjente tilatelser for bruk av personlift på kran for montering av et større rassrikringsnett i Bodø.

 

 

arbeidsbilder_053Tunnell bygging

Et noe spesielt oppdrag ved bygging av tunell.
Her ble bilen ombygget og brukt for innerforskaling på rv17 under tunellbygging.

 

 

transport-bruMidlertidig bru for transport

Her ble det satt opp en midlertidig bru for å klare å få fraktet leveransen fram til kunden.